कार्पेन्टर हरुको को पहिलो रोजाइ बन्दै ”राठिकल”

बिराटनगर ,
राठिकल को उत्पादनले आफ्ना उपभोक्ता हरुलाई उत्कृष्ट समाग्री दिदै आएको भएपनी उपहार योजनाले थप उपभोक्ताको ध्यान तान्न सफल भएको छ ।

बिदेशी उत्पादन संग प्रतीस्प्रधा गरीरहेको राठिकले बिभिन्न ब्राण्ड राठिकोल , हिटम्याक्स्, एक्वाम्याक्स जस्ता ब्राण्डहरु बजारमा दिदै आएको छ ।
देशभरीका कारपेन्टर हरुलाई लक्षीत गरी बिभन्न स्थानमा गरेको अनुसन्धानले समेत नेपालमा राठिकोलको उत्पानको मागमा बृद्धि भएको देखिएको हो ।
स्वदेशी उत्पानको प्रयोग बढे संगै ग्रहाक हरुको ध्यान समेत राठिकोलले तान्न सफल भएको हो । त्यस संगै बिभिन्न उपहार योजनाले समेत ग्रहाकहरुलाई राठिकोलको प्रयोग गर्नु पर्छ भन्नेमा उत्साहित गराएको छ ।

लगाउनमा सहज हुने, अरु भन्दा चाँडो सुक्ने , घाम पानीले कुनै असर नगर्ने भएका कारणले समेत कार्पेन्टर हरुको पहिलो रोजाईमा राठिकल जस्ता उत्पादन पर्ने गरेको प्रयोग गरीरहेका ब्याक्ति हरुको भनाइ छ ।

कुनैपनी फर्निचरको काम गर्दै जोडाईलाई टाँस्नका लागी आवश्यक पर्ने उक्त राठिकोलले ग्रहाक हरुको बिश्वास जित्न सफल भएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *